Postupak upisa
Želite li svoje dijete upisati u naš vrtić najprije trebate popuniti i potpisati zahtjev za upis djeteta (možete ga osobno podići u vrtiću ili pronaći na web stranici vrtića).

Ispunjeni zahtjev predajete u administraciji Dječjeg vrtića Mali Cvrčak, 4. Poljanice 4, radnim danom od 08:00 - 17:00 sati tijekom cijele pedagoške godine sve do popunjenja kapaciteta.

Uz popunjeni Zahtjev za upis potrebno je priložiti:

•  Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list djeteta  
•  Uvjerenje o prebivalištu djeteta
•  Preslike osobnih iskaznica roditelja
•  Domovnicu
•  Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe potrebno je donijeti i svu medicinsku dokumentaciju koja opisuje i potvrđuje te posebne potrebe (npr. alergije, febrilne kolvulzije, kronična oboljenja, govorne poteškoće, motoričke ili intelektualne poteškoće i sl.)
• Zahtjev za sufinanciranje redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u vjerskoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi
• Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva za 2017. godinu (zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno
Izjavu o prihodima zajedničkog kućanstva za 2017. godinu (izjava o prihodima zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini, radi utvrđivanja akontacijskog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa do dostave propisanih dokaza)
 
Što je još potrebno znati?

•  u naš vrtić se upisuju djeca od 3 godine starosti (iznimno mlađa ako više ne nose pelene) do polaska u školu
•  mogućnost upisa djeteta u vrtić ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva za upis te slobodnim mjestima
•  roditelji čiji su zahtjevi za upis prihvaćeni, trebaju sklopiti s vrtićem Ugovor o ostvarivanju programa predškolskog odgoja

Nakon objavljenih rezultata upisa

•  obavijest o datumu i vremenu održavanja sastanka za roditelje novoupisane djece bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića ili vrtićkoj web stranici
•  na roditeljskom sastanku, roditelji će dobiti osnovne informacije o programima koji se u vrtiću provode, kućnom redu, o međusobnim obvezama, pravima i mogućnostima te o pripremi djeteta za polazak u vrtić

Na inicijalnom razgovoru


•  inicijalni razgovor roditelj obavlja s ravnateljicom ili pedagoginjom vrtića
•  roditelji na razgovor trebaju doći s djetetom i donijeti zdravstvenu iskaznicu djeteta i karton procijepljenosti te liječničku svjedodžbu koja potvrđuje da je dijete zdravo i spremno za kolektiv. Tijekom razgovora prikupljaju se podaci o djetetu i njegovu razvoju, djetetovim navikama i potrebama, uvjetima u kojima živi te nekim drugim specifičnostima
• dogovora se i datum polaska djeteta u vrtić kao i postupci roditelja i vrtića za vrijeme perioda prilagodbe djeteta

Važne informacije za roditelje

Vrtić samostalno utvrđuje kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, čime se pokriva razlika od iznosa sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja do pune ekonomske cijene programa ustanove.

Dječji vrtić Mali Cvrčak Dječji vrtić Mali Cvrčak
Web formularKako do nas?