Program ranog učenja engleskog jezika
S djecom se uz primarnu komunikaciju na materinskom jeziku postupno uvodi komunikacija na engleskom jeziku.

Posebno educirane odgojiteljice s odgovarajućim znanjem engleskog jezika (prema CEF referentnom okviru B2 stupanj) svakodnevno stvaraju uvjete za situacijsko i iskustveno učenje engleskog jezika kroz igru, istraživačke i stvaralačke aktivnosti i svakodnevne praktično-životne situacije.

Poticanjem dječjeg interesa za razumijevanjem i usvajanjem jezičnih i fonetskih struktura, ritma, intonacije i izgovora engleskog jezika, te osobito poticanjem samopouzdanja i zadovoljstva djece pri izražavanju na eng. jeziku ostvarujemo planirane ciljeve i zadaće.
U program se mogu upisati djeca u dobi od 3 godine do polaska u školu.
 
Program ranog učenja engleskog jezika posebno se ne ne naplaćuje!

Dječji vrtić Mali Cvrčak Dječji vrtić Mali Cvrčak
Web formularKako do nas?