Naši objekti
CENTRALNI OBJEKT: 4. Poljanice 4, tel. +385 1 29 23 272

Radno vrijeme vrtićke skupine:
  • Jutarnji rad: 08:00-13:30
  • Poslijepodnevni rad: 10:30-16:00

PODRUČNI OBJEKT: 5. Poljanice 18, tel. +385 1 29 23 901

Skupina Tigers

Radno vrijeme vrtićke skupine:
  • Jutarnji rad: 07:00-12:30
  • Poslijepodnevni rad: 12:00-17:30
Dječji vrtić Mali Cvrčak Dječji vrtić Mali Cvrčak
Web formularKako do nas?