Djelatnici

• Ravnateljica: Ivana Dumančić, dipl. defektolog-logoped
Kontakt tel: 01/2923-272

E-mail: ravnatelj@mali-cvrcak.com
• Pedagoginja: Carmen Vugrin
Kontakt tel: 01/2923-272

E-mail: vrtic.malicvrcak@gmail.com
• Skupina Tigers:
Odgojiteljice: Ivana Laura Ilijaš, Sanja Vuković, Maja Momirov, Kristina Babić, odgojiteljica-pripravnica
Kontakt tel: 01/2923-901
• Administracija:
Kontakt tel: 01/2922-470

E-mail: vrtic.malicvrcak@gmail.com